Výbor

Předseda výboru SVJ:  Ing. Jiří Novotný

Místopředseda: Mgr. Jan Klofáč

Členové: Karel Florian, Dominik Debef

Výbor je zvolen do: 29.12.2021

Výbor se schází pravidelně jednou měsíčně.

Externí správce domu: Jan Forst

Přesunout se na začátek